Chuyển tới nội dung

Điều kiện và điều khoản giao dịch

Điều kiện và điều khoản giao dịch
Chào mừng Quý khách đến với Website thương mại điện tử botcacaonguyenchat.com (sau đây gọi là “Website” website điện tử thiết lập và sở hữu bởi Shop bột cacao nguyên chất)
Xin vui lòng đọc kỹ Điều khoản và điều kiện giao dịch này (sau đây gọi là “Điều Khoản Và Điều Kiện”) trước khi đặt mua bất kỳ hàng hóa/dịch vụ/voucher/giấy chứng nhận dịch vụ nào trên Website (sau đây gọi là “Sản Phẩm”).
1. Phạm vi áp dụng
1.1. Điều Khoản Và Điều Kiện sẽ được áp dụng cho khách hàng:
(i) Mua Sản Phẩm bán trên Website.
(ii) Có nhu cầu được giao Sản Phẩm đến các địa điểm phù hợp với Chính sách giao hàng đăng tải trên Website.
1.2. Khách hàng tại Điều Khoản Và Điều Kiện này bao gồm:
(i) Mọi cá nhân từ đủ 18 tuổi trở lên, có năng lực hành vi dân sự phù hợp để thực hiện giao dịch thông qua Shop bột cacao nguyên chất 
(ii) Mọi tổ chức được thành lập và hoạt động hợp pháp theo quy định của pháp luật Việt Nam (sau đây gọi là “Khách Hàng”).
2. Xác lập và hủy hợp đồng Thương mại điện tử:
2.1. Xác lập hợp đồng Thương mại điện tử
Mọi thông tin về Sản Phẩm đưa ra trên Website trong bất kỳ trường hợp nào không được hiểu là đề nghị giao kết hợp đồng của Shop bột cacao nguyên chất tới Khách Hàng.
Các bước hình thành Hợp đồng như sau:
Bước 1: Khách Hàng đặt hàng trên Website sẽ hình thành một đơn đặt hàng (“Đơn Đặt Hàng”). Ngay sau đó, Shop bột cacao nguyên chất  gửi thông báo đặt hàng (về mã đơn hàng, thông tin người nhận) cho Khách Hàng (i) trực tiếp qua Website và/hoặc (ii) qua email đăng ký.
Bước 2: Shop bột cacao nguyên chất  gửi xác nhận Đơn Đặt Hàng thông qua một trong các Phương thức sau:
(i) Qua địa chỉ email mà Khách Hàng đã đăng ký với nội dung: danh sách Sản Phẩm, thời gian giao hàng, điện thoại liên hệ, thông tin người nhận, người đặt hàng, giá trị thanh toán, …
(ii) Qua việc cập nhật tình trạng đơn hàng trong hệ thống quản lý tài khoản của Khách Hàng trên Website  với nội dung Đơn hàng đã được xác nhận, hoặc nội dung có ý nghĩa tương đương.
(iii) Qua tin nhắn tới số điện thoại đặt hàng của Khách Hàng với nội dung: mã đơn hàng; xác nhận xử lý thành công, thông tin liên lạc.
Hợp đồng giữa Shop bột cacao nguyên chất  và Khách Hàng chỉ xác lập và có hiệu lực kể từ thời điểm Shop bột cacao nguyên chất  gửi xác nhận như nêu tại Bước 2 (“Hợp Đồng”).
(*) Lưu ý: Trong quá trình xử lý Đơn Đặt Hàng của Khách Hàng, Shop bột cacao nguyên chất  có quyền không xác nhận Đơn Đặt Hàng trong một số trường hợp bao gồm nhưng không giới hạn:
(i) Shop bột cacao nguyên chất /nhà cung cấp không thể đáp ứng các điều kiện giao dịch trong Đơn Đặt Hàng của Khách Hàng do nguyên nhân khách quan, do lỗi kỹ thuật từ hệ thống hoặc do nhà cung cấp.
(ii) Shop bột cacao nguyên chất  nghi ngờ có sự đầu cơ kiếm lợi từ Khách Hàng (khái niệm đầu cơ được quy định tại mục (i) khoản 2.2.2 dưới đây).
Shop bột cacao nguyên chất  sẽ cập nhật thông tin trạng thái đơn hàng không được xác nhận trong hệ thống quản lý tài khoản của Khách Hàng trên Website  để Khách Hàng theo dõi.
2.2. Hủy Đơn đặt hàng/Hủy Hợp Đồng.
2.2.1. Khách Hàng có quyền hủy Đơn Đặt Hàng, hủy Hợp Đồng trong các trường hợp sau đây:
(i) Hủy trước khi Sản Phẩm được giao:
1. Với bất kỳ lý do gì, Khách Hàng được quyền hủy một phần hoặc toàn bộ Đơn Đặt Hàng trước thời điểm Sản Phẩm được giao (trừ trường hợp Sản Phẩm áp dụng các điều kiện đặc biệt khác đã được Shop bột cacao nguyên chất  quy định trên từng nội dung về Sản Phẩm), bằng một hoặc nhiều phương thức sau:
– Liên hệ đến Trung Tâm CSKH (hotline: 093.515.8895).
– Gửi yêu cầu qua email: [email protected]
– Sử dụng nút “HUY DON HANG” trong hệ thống quản lý tài khoản của Khách Hàng trên Website (việc hủy đơn hàng bằng phương thức này có thể chỉ đáp ứng một phần nhu cầu của Khách Hàng vì phụ thuộc vào tính năng được cung ứng của Website tại từng thời điểm).
2. Shop bột cacao nguyên chất  xác nhận qua SMS, email hoặc cập nhật tình trạng đơn hàng (Đơn hàng đã được hủy) trong hệ thống quản lý tài khoản của Khách Hàng.
(ii) Hủy sau khi Sản Phẩm được giao: Khách Hàng chỉ được hủy Hợp Đồng sau khi Sản Phẩm được giao theo các quy định tại Chính sách giao hàng được đăng tải trên Website.
2.2.2. SHOP BỘT CACAO NGUYÊN CHẤT có quyền hủy Đơn Đặt Hàng đã được xác nhận (Hợp Đồng) trong một số trường hợp sau đây:
(i) Khi Shop bột cacao nguyên chất  phát hiện Khách Hàng có dấu hiệu (theo quan điểm của Shop bột cacao nguyên chất ):
1.Dùng những sơ hở, lỗi hệ thống, những sai sót, nhầm lẫn dẫn đến sai lệch về thông tin Sản Phẩm (bao gồm nhưng không giới hạn về giá, về điều kiện giao hàng, về trạng thái tồn, về đặc tính, chủng loại Sản Phẩm, về các điều kiện, ưu đãi đi kèm theo Sản Phẩm) trong quá trình thực hiện giao dịch của Shop bột cacao nguyên chất  để mua hàng nhằm nhận được lợi ích cao hơn so với bình thường.
2.Vi phạm các quy định của Chính Sách Khuyến Mại quy định tại Mục 2.3 Điều Khoản và Điều Kiện này.
(ii) Khi Shop bột cacao nguyên chất /nhân viên giao hàng của Shop bột cacao nguyên chất  không liên hệ được với Khách Hàng từ ba (03) lần trở lên trong vòng hai mươi tư (24) giờ kể từ thời điểm bắt đầu liên hệ giao hàng.
(iii) Khi Bất khả kháng ảnh hưởng tới việc thực hiện Hợp Đồng của Shop bột cacao nguyên chất  diễn ra và kéo dài quá hai mươi tư (24) giờ kể từ thời điểm bắt đầu xảy ra Bất khả kháng, Shop bột cacao nguyên chất  sẽ bằng mọi phương thức, nỗ lực tối đa thông báo cho Khách Hàng về tình trạng này và đề xuất thời gian thực hiện Hợp Đồng mới. Trường hợp, Khách Hàng không đồng ý với đề xuất của Shop bột cacao nguyên chất  có thể chủ động hủy Hợp Đồng hoặc Shop bột cacao nguyên chất  sẽ chủ động hủy.
(iv) Các trường hợp Shop bột cacao nguyên chất  có căn cứ xác định Hợp Đồng vô hiệu theo quy định của pháp luật. Trong trường hợp Đơn Đặt Hàng đã được xác nhận bị hủy một phần hoặc toàn bộ, số tiền Khách Hàng đã thanh toán tương ứng với phần giá trị Đơn Đặt Hàng bị hủy sẽ được hoàn trả lại cho Khách Hàng theo quy định tại Chính sách đổi trả đăng tải trên Website .
2.3. Để đảm bảo tính công bằng và quyền lợi của Khách Hàng là người tiêu dùng cuối cùng, Shop bột cacao nguyên chất  có quyền áp dụng các điều kiện hạn chế trong việc triển khai các chương trình khuyến mại (“CTKM”), bao gồm nhưng không giới hạn ở:
(i) Giới hạn về số lượng Sản Phẩm tối đa trong mỗi CTKM mà một Khách Hàng được mua.
(ii) Giới hạn về mục đích mua Sản Phẩm, theo đó Sản Phẩm mua trong các CTKM chỉ được sử dụng để tiêu dùng, không được kinh doanh, mua đi bán lại, hoặc chuyển nhượng dưới bất cứ hình thức nào.
(iii) Các giới hạn khác (nếu có) được quy định chi tiết trong từng CTKM. Các điều kiện hạn chế trong việc triển khai các CTKM sau đây gọi là Chính Sách Khuyến Mại.
Vì vậy, Shop bột cacao nguyên chất  có quyền không xác nhận, từ chối hoặc hủy hoặc thu hồi các Sản Phẩm đã giao của các Đơn Đặt Hàng vi phạm bất kỳ nội dung nào trong Chính Sách Khuyến Mại mà không cần thông báo đến Khách Hàng.
Để làm rõ, Đơn Đặt Hàng vi phạm Chính Sách Khuyến Mại là Đơn Đặt Hàng vi phạm do một hoặc một nhóm Khách Hàng có liên hệ với nhau, sử dụng một hay nhiều tài khoản trên Shop bột cacao nguyên chất  để đặt mua Sản Phẩm có áp dụng CTKM. Shop bột cacao nguyên chất  sẽ sử dụng các công cụ của mình để xác minh và có toàn quyền quyết định Đơn Đặt Hàng đó có vi phạm Chính Sách Khuyến Mại hay không.
3. Giá cả, hóa đơn và thanh toán
3.1. Giá của Sản Phẩm có thể đã bao gồm hoặc chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng và được mô tả cụ thể trên trang giới thiệu Sản Phẩm. Trong mọi trường hợp, giá của Sản Phẩm không bao gồm phí vận chuyển. Chi phí vận chuyển được quy định cụ thể tại Chính sách giao hàng đăng tải trên Shop bột cacao nguyên chất .
3.2. Khách Hàng thanh toán giá trị của Đơn Đặt Hàng theo quy định tại Chính sách giao hàng đăng tải trên Shop bột cacao nguyên chất  trước khi nhận Sản Phẩm của Đơn Đặt Hàng đó. Khi Khách Hàng nhấn (click) vào ô “Thanh toán” để tiến hành thanh toán Đơn Đặt Hàng có nghĩa là (i) Khách Hàng xác nhận đã rà soát thông tin Đơn Đặt Hàng; và (ii) Khách Hàng đồng ý là Điều Khoản Và Điều Kiện sẽ được áp dụng cho giao dịch mua Sản Phẩm trong Đơn Đặt Hàng đó.
3.3. Shop bột cacao nguyên chất  có quyền từ chối chấp nhận cho Khách Hàng thanh toán bằng thẻ tín dụng trong một số trường hợp theo quyết định của Shop bột cacao nguyên chất .
3.4. Để đảm bảo an toàn thanh toán, Khách Hàng lưu ý:
(i) Chỉ thực hiện thanh toán trực tuyến tại cửa sổ liên kết từ Shop bột cacao nguyên chất  chuyển đến.
(ii) Sử dụng và bảo quản thẻ (thẻ tín dụng, thẻ ATM, thẻ mua hàng…) và thông tin tài khoản/thông tin thẻ cẩn thận.
(iii) Không cho người khác mượn hoặc sử dụng thẻ để mua hàng tại Shop bột cacao nguyên chất . Ngay khi phát hiện giao dịch phát sinh bất thường nào tại Shop bột cacao nguyên chất , Khách Hàng cần liên hệ ngay với Trung Tâm CSKH của Shop bột cacao nguyên chất  để được xử lý kịp thời.
(iv) Trong mọi trường hợp, với thẻ tín dụng/ghi nợ quốc tế, Khách Hàng vui lòng không để lộ số CVV/CVC/CSC (là mã số bảo mật, bộ ba kí tự số được in ở mặt sau của thẻ) để bảo mật thông tin thẻ.
4. Chăm sóc khách hàng và xử lý khiếu nại
4.1. Trong trường hợp có bất kỳ thắc mắc hay khiếu nại nào, bao gồm nhưng không giới hạn ở chất lượng hàng hóa/dịch vụ, việc giao Sản Phẩm, thái độ của nhân viên giao hàng, việc đổi/ trả Sản Phẩm … Khách Hàng có thể liên hệ với Trung tâm chăm sóc khách hàng (“Trung Tâm CSKH”) theo số hotline 093.515.8895 hoặc email: [email protected]. Khi liên hệ với Trung Tâm CSKH, Khách Hàng phải cung cấp số Đơn Đặt Hàng ghi trong email hoặc tin nhắn xác nhận Đơn Đặt Hàng mà Shop bột cacao nguyên chất  gửi cho Khách Hàng. Trung Tâm CSKH sẽ tiếp nhận và phản hồi lại cho Khách Hàng trong thời gian sớm nhất.
4.2. Khi có nhu cầu bảo hành hàng hóa, Khách Hàng có thể tham khảo và tìm hiểu các quy định của Chính sách bảo hànhđăng tải trên Website .
5. Điều khoản chung
5.1. Các quy định được dẫn chiếu trong Điều Khoản Và Điều Kiện này là một phần không thể tách rời của Điều Khoản Và Điều Kiện này. Nếu có bất cứ sự không thống nhất nào giữa Điều Khoản Và Điều Kiện này với bất cứ quy định nào khác về cùng một nội dung, nội dung của Điều Khoản Và Điều Kiện này sẽ được ưu tiên áp dụng.
5.2. Shop bột cacao nguyên chất  và Khách Hàng khi truy cập và mua hàng trên Website đồng nghĩa với việc đồng ý thực hiện mọi nghĩa vụ quy định tại Điều Khoản Và Điều Kiện này. Shop bột cacao nguyên chất  có quyền thay đổi, chỉnh sửa, thêm hoặc lược bỏ bất kỳ phần nào trong Điều Khoản Và Điều Kiện này, tùy từng thời điểm.
Các thay đổi sẽ có hiệu lực ngay khi được cập nhật chính thức trên Website và không cần phải thông báo trước, khi Khách hàng tiếp tục thực hiện giao dịch với Shop bột cacao nguyên chất  sau khi thay đổi Điều Khoản Và Điều Kiện mới có hiệu lực, có nghĩa là Khách Hàng chấp nhận với những thay đổi đó.
Một lần nữa, Shop bột cacao nguyên chất  lưu ý: Khách Hàng vui lòng cập nhật thường xuyên hoặc đọc kỹ lại Điều Khoản Và Điều Kiện trước khi thực hiện giao dịch.
5.3 Nếu bất kỳ nội dung nào của các Điều Khoản Và Điều kiện này bị bất kỳ cơ quan có thẩm quyền xem là vô hiệu hoặc không thể thực hiện toàn bộ hoặc một phần, thì tính hiệu lực của các nội dung khác trong Điều Khoản Và Điều kiện này sẽ không bị ảnh hưởng.
5.4. Điều Khoản và Điều Kiện này và mọi vấn đề phát sinh trong quan hệ hợp đồng giữa Shop bột cacao nguyên chất  và Khách Hàng sẽ được hiểu và điều chỉnh theo quy định của luật pháp Việt Nam. Mọi tranh chấp, khác biệt, khiếu nại phát sinh từ/hoặc liên quan đến nội dung của Điều Khoản Và Điều Kiện này sẽ được giải quyết thông qua thương lượng trên tinh thần thiện chí trong vòng ba mươi (30) ngày. Nếu không thể giải quyết trong thời hạn ba mươi (30) ngày này, tranh chấp, khiếu nại trên có thể được giải quyết tại cơ quan tòa án có thẩm quyền.
Chia sẻ ngay

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *