Chuyển tới nội dung

Chính sách chống thư rác (Spam)

1
I. Thư rác (SPAM) là gì?

Theo định nghĩa cơ bản và khái quát nhất thì thư rác là bất kỳ một email nào được gửi đến mà không có sự cho phép của người nhận. Ngoài ra để việc gửi mail không bị coi là SPAM bạn cần phải thực hiện nghiêm túc các quy định của tổ chức chống thư rác Spamhaus như phải có tên đích danh người nhận trong nội dung email gửi đi, mặc dù người nhận tin đã đồng ý nhận tin tuy nhiên bạn cần phải có nút thoát để họ có quyền từ chối tiếp tục nhận bản tin bất kỳ lúc nào.
Nếu bạn đang sử dụng các dịch vụ email hosting, email server và email marketing của chúng tôi vui lòng đọc kỹ những nội dung dưới sẽ bị coi là vi phạm vào đạo luật “CAN-SPAM” và nghị định của Chính Phủ số 90/2008/NĐ-CP về chống thư rác, SPAM. Là đơn vị cung cấp dịch vụ chúng tôi luôn chú trọng việc xây dựng sự văn hóa gửi email theo đúng chính sách chống thư rác mà cộng đồng quốc tế và nhà nước ban hành. Đối với các trường hợp cố tình vi phạm quy định sẽ được chúng tôi xử lý một cách triệt để không khoan nhượng. Các hành vi cụ thể bị cấm như sau :
o Không được sử dụng các danh sách email mua lại hoặc cho thuê danh sách email hoặc bất kỳ cách nào được thu thập từ một bên thứ ba.
o Không thu thập và sử dụng các danh sách email được lấy từ dữ liệu trực tuyến được công khai trên các website.
o Không sử dụng các trường được tích sẵn trong form đăng ký nhận tin.
o Không được gửi những nội dung email không liên quan đến danh sách email nhận bản tin của bạn.
o Không được thêm địa chỉ email vào danh sách nhận tin mà không được phép của người nhận.
o Không được gửi email đến những địa chỉ email đã đề nghị xóa khỏi danh sách nhận tin của bạn.
o Không được sử dụng các danh sách email đã quá thời hạn 6 tháng mà không xác nhận lại việc đăng ký nhận tin của người nhận.
o Không được gửi các nội dung email có tính chất lừa đảo, các dòng chủ đề có thông tin sai lệch không liên quan đến nội dung bạn gửi đến.
II. Đối với người nhận Email, các IPS, quản trị viên Blacklist
Các Email do BOTCACAONGUYENCHAT.COM gửi đi không sử dụng vào mục đích SPAM. Chúng tôi chỉ gửi email được sự đồng ý nhận tin của người  sử dụng dịch vụ email và không tuân thủ những quy định của tổ chức chống thư rác Spamhaus đề ra.
Các nhà cung cấp ISP và Quản trị Viên Blacklist có thể gửi thông báo về email Botcacaodongnai.com hoăc gọi vào số 0935158895 cho chúng tôi nếu bạn nghi ngờ chúng tôi gửi đi các email mà không được phép của người nhận tin. Xin lưu ý hãy chuyển tiếp cho chúng tôi nội dung email vi phạm bao gồm cả phần header. Ngoài ra bạn có thể từ chối nhận bản tin từ người gửi bằng cách nhấn vào link unsubcrible ở phần cuối của email.
III. Xác thực Email
Email đăng ký có thể được thêm vào tài khoản Dịch vụ (“Tài khoản Botcacaonguyenchat.com”) theo nhiều cách. Họ có thể gửi một email trống đến địa chỉ tài khoản của bạn tại Botcacaonguyenchat.com.vn hoặc điền vào biểu mẫu form trên trang web của bạn. Địa chỉ email cũng có thể được nhập, thêm thông qua các lệnh API hoặc được thêm vào danh sách gửi thư theo cách thủ công. Trong những trường hợp này, Người dùng phải có sự cho phép của người đăng ký để xử lý dữ liệu của họ. Nghiêm cấm việc gửi thư cho bất kỳ người nào không thể hiện sự đồng ý của họ để nhận thông tin đó từ Người dùng. Chúng tôi xin lưu ý rằng sự đồng ý của người đăng ký có thể không được giả định hoặc suy ra từ các phát biểu của nội dung khác. Ngoài ra, người đăng ký có thể rút lại sự đồng ý của họ bất kỳ lúc nào.
Botcacaonguyenchat.com sẽ gửi một người đăng ký mới một thông báo xác nhận sự quan tâm của họ trong việc nhận thông tin từ Người dùng. Người dùng có thể yêu cầu tắt xác nhận cho đăng ký email và web.
Chúng tôi khuyên bạn nên xác nhận tùy chọn tham gia cho tất cả Người dùng. Điều này ngăn chặn hiệu quả các khiếu nại spam và làm cho danh sách phản hồi nhanh hơn nhiều, vì người đăng ký nhận được thông tin mà họ mong đợi. Email xác nhận có thể được tùy chỉnh để người nhận có thể dễ dàng nhận ra danh sách họ đăng ký.
Botcacaonguyenchat.com nghiêm cấm người dùng thuê, cho thuê và / hoặc mua địa chỉ email từ bên khác, cũng như thu thập chúng thông qua các biện pháp trái pháp luật, chẳng hạn như quét hoặc thu thập qua các phần mềm khác, việc sử dụng bất kỳ loại giải pháp tự động, phần mềm hoặc tập lệnh nào đều bị nghiêm cấm. Người dùng có thể lưu trữ, quản lý dữ liệu và gửi thông tin điện tử chỉ cho những người nhận đã đồng ý rõ ràng để nhận thông tin đó từ Người dùng.
Chúng tôi giữ quyền xác thực danh sách người đăng ký mà bạn import vào theo điều khoản về chất lượng của chúng, tức là trong số những email có yêu cầu phê duyệt gửi thư điện tử, tồn tại các bẫy spam hoặc lỗi chính tả. Kết quả tiêu cực của việc xác minh này cho phép chúng tôi từ chối danh sách được nhập. Nếu số lượng địa chỉ email lớn hơn được nhập, chúng tôi có quyền yêu cầu Người dùng thực hiện một văn bản kiểm tra cho một phần địa chỉ email. Khả năng của người dùng để nhập toàn bộ danh sách hoặc gửi tin nhắn đến các địa chỉ email còn lại từ danh sách sẽ phụ thuộc vào kết quả của văn bản kiểm tra.
IV. Nội dung Email Của bạn
Người dùng phải cung cấp thông tin thật và chính xác để sử dụng trong tiêu đề email của họ, nghĩa là dữ liệu “Từ” và “Tới” phải xác định rõ ràng người gửi. Dòng chủ đề không được lừa đảo, và do đó đánh lừa người đăng ký về mục đích và nội dung của thư.
Các tin nhắn không được chứa bất kỳ nội dung thô tục hoặc bất hợp pháp nào.
V. Địa chỉ bưu chính 
Người dùng phải cung cấp địa chỉ bưu chính thật và chính xác của họ sẽ được bao gồm trong mỗi chân trang thư. Người dùng được yêu cầu duy trì và cập nhật kịp thời dữ liệu này để đảm bảo dữ liệu hiện tại, đầy đủ và chính xác.
VI. Email loại bỏ
Mỗi thư được gửi từ Tài khoản Botcacaonguyenchat.com chứa liên kết hủy đăng ký không thể xóa được. Liên kết sẽ tự động cập nhật danh sách gửi thư để đảm bảo rằng người đăng ký đã chọn không tham gia sẽ không được gửi thêm bất kỳ thư nào.
Người dùng không được phép gửi thư cho bất kỳ cá nhân nào đã được thêm vào danh sách gửi thư, nhưng sau đó đã hủy đăng ký thư đó. Botcacaonguyenchat.com tự động xử lý tất cả yêu cầu hủy đăng ký thay mặt Người dùng. Danh sách các cá nhân đã chọn Hủy đăng ký sẽ được cung cấp trong Tài khoản của Khách hàng.
VII. Vi phạm chính sách 
Người dùng không được sử dụng Dịch vụ để gửi bất kỳ yêu cầu và thư điện tử không mong muốn nào. Không phải địa chỉ email Botcacaonguyenchat.com cũng như URL Botcacaonguyenchat.com có thể được bao gồm trong một tin nhắn hàng loạt hoặc trong một trang web được quảng cáo hàng loạt.
Các hành động phù hợp, chẳng hạn như chấm dứt tài khoản của Người dùng mà không cần thông báo hoặc hoàn lại tiền và / hoặc báo cáo Khách hàng và sự cố với ISP của họ và các cơ quan có thẩm quyền sẽ được thực hiện, có hoặc không có thông báo theo quyết định của chúng tôi và Người dùng được tìm thấy gửi spam hoặc sử dụng Dịch vụ cho bất kỳ hành vi lạm dụng hoặc bất hợp pháp nào khác. Không giới hạn những điều đã nói ở trên, Người dùng phải chịu trách nhiệm về mọi tổn thất phát sinh hoặc thiệt hại mà Botcacaonguyenchat.com hoặc bất kỳ bên thứ ba nào phải chịu do mất mát do sự không tuân thủ Chính sách chống spam này.
VIII. Quy trình xử lý phàn nàn
Khi nhận được phàn nàn từ người nhận email của bạn. Để xác định xem bạn đã vi phạm chính sách chống thư rác hay chưa, chúng tôi sẽ:
o Chúng tôi nhận thấy có khả năng những người đã đăng ký nhận tin từ bạn có thể đã quên rằng họ đã đăng ký. Vì lý do này, chúng tôi lưu lại địa chỉ IP và ngày đăng ký cho tất cả những người đăng ký nhận tin mới. Nếu chúng tôi nhận được phàn nàn từ một người đăng ký nhận tin đã có bản ghi này và email được gửi tới họ chứa những nội dung họ đã đăng ký, thì chúng tôi sẽ thông báo cho người nhận ngày và máy tính mà họ đã đăng ký, và cung cấp một đường link để họ dừng nhận tin từ bạn. Với loại phàn nàn này, chúng tôi sẽ thông báo cho bạn, giải thích những gì chúng tôi đã làm, và xem xét trang web của bạn và có thể đề nghị bạn thay đổi các thông báo hoặc các mô tả mà bạn cung cấp khi có người nhận tin đăng ký vào danh sách của bạn.
o Nếu người phàn nàn không đăng ký qua website của bạn (vd: được bạn nhập từ file vào hệ thống) sẽ không có bản ghi IP hoặc ngày đăng ký. Trong trường hợp này, chúng tôi sẽ điều tra tình hình, xem email bị phàn nàn, và nếu nó được xác định rằng có thể bạn đã gửi đi thư rác, chúng tôi sẽ ngay lập tức vô hiệu hóa chức năng gửi email trong tài khoản của bạn và sẽ liên lạc với bạn bằng email và/hoặc điện thoại. Ngay khi chúng tôi trao đổi với bạn và có thể xác minh lại rằng người nhận tin đúng là đã đăng ký opt-in, chúng tôi sẽ bỏ việc chặn chức năng gửi.

Nếu bạn cho rằng mình đã bị Spam, vui lòng thông báo cho [email protected]

Chia sẻ ngay