Showing all 5 results

Một số nghiên cứu của công ty Cargill đã đưa 2 mẫu hạt ca cao trồng ở Bến Tre và Đắc Lắc để phân tích tại Mỹ. Kết quả các hạt ca cao ở hai tỉnh này đều đạt chuẩn chất lượng tốt, không thua kém gì các quốc gia nổi tiếng trồng ca cao trên thế giới như Indonesia, bờ Biển Ngà